wyszukiwarka zaawansowana

START

 
 
REGULAMIN
 
 
 
 
Warunki ogólne
1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług i korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym http://cadou.com.pl (dalej „Sklep ” lub „Sklep internetowy”).
 
 
2. Administratorem i właścicielem Sklepu jest:
 
 
Cadou Jacek Kowalczuk
 
adres: ul. Gołnowska 6, 54-315 Wrocław
 
NIP: 894 264 08 38
 
REGON: 362 342 540
 
tel.: +48 661 717 630
 
e-mail: kontakt@cadou.com.pl
 
konto: Bank Pocztowy 14 1320 1537 2520 6179 2000 0001
 
 
3. Wyłączne prawo do prowadzenia Sklepu ma firma Cadou Jacek Kowalczuk (dalej „Administrator” lub „Sprzedawca”).
 
 
4. Kontakt ze Sklepem jest możliwy przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu pod adresem e-mail: kontakt@cadou.com.pl. Kontakt z obsługą Sklepu możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00 (z wyjątkiem świąt) pod numerem telefonu +48 661 717 630.
 
 
5. Użytkownicy (dalej „Użytkownicy” lub „Klienci”) przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem.
 
 
6. Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 
 
 
Warunki korzystania ze Sklepu
1. Umowa sprzedaży może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 
 
2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe po dokonaniu rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu.
 
 
3. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika oznacza złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego.
 
 
4. Administrator zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych.
 
 
5. Administrator jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Klientów, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usług.
 
 
6. Prawidłowe korzystanie przez Użytkowników z usług oferowanych przez Administratora w ramach Sklepu internetowego wymaga posiadania komputera z dostępem do internetu oraz zainstalowanym oprogramowaniem i przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej, przy czym korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania, np. Java, Java Script itp.
 
 
7. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu biżuterii – mają jedynie charakter informacyjny.
 
 
8. Sklep zastrzega możliwość czasowej niedostępności towaru w żądanej przez Klienta kolorystyce, rozmiarze, ilości itp.
 
 
 
Składanie zamówień
1. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00. Realizacja zamówień złożonych w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego.
 
 
2. Dokonując zakupów przez rejestrację, Klient składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu dodając towar do koszyka, wskazując sposób dostawy i płatności, danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT (na życzenie) oraz ewentualnych uwag do złożonego zamówienia lub adresu dostawy.
 
 
3. Dokonując zakupów bez rejestracji, Klient składa zamówienie dodając towar do koszyka, wybierając opcję „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”, wskazując sposób dostawy i płatności oraz inne niezbędne dane do realizacji zamówienia takie jak: imię, nazwisko, telefon, e-mail, dane adresowe, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (na życzenie) oraz ewentualne uwagi do złożonego zamówienia lub adresu dostawy. Dokonując zakupów bez rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować treść regulaminu Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 
 
4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj dostawy, dane i adres Klienta oraz dane do wystawienia faktury VAT (na życzenie).
 
 
5. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Klienta opcji „POTWIERDZAM ZAKUP”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji odbywa się po zaksięgowaniu opłaty na koncie Cadou Jacek Kowalczuk (z wyjątkiem zamówień płatnych przy odbiorze). Na adres e-mail wskazany przez Klienta wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z treścią niniejszego regulaminu oraz bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.
 
 
6. Z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
 
 
7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Klient w przeszłości wykazał się brakiem wiarygodności i rzetelności.
 
 
8. Maksymalna kwota zamówienia wynosi 2000 zł.
 
 
 
Ceny towarów
1. Ceny towarów widoczne na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 
 
2. Ceny podane przy głównych zdjęciach zestawów są cenami podstawowej, najtańszej wersji danego zestawu.
 
 
3. Całkowita wartości zamówienia, obejmująca koszt przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy.
 
 
4. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i nie podlega negocjacji.
 
 
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 
 
 
Dostawa
1. Dostawa towarów odbywa się w określony przez Klienta sposób: za pośrednictwem paczkomatów InPost lub firm kurierskich Pocztex i UPS.
 
 
2. Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Polski.
 
 
 
Formy płatności
1. W Sklepie dostępne są 3 formy płatność online: za pośrednictwem serwisów DotPay lub PayPal, oraz tradycyjna forma przelewu. Poza tym możliwa jest płatność gotówką przy odbiorze (w przypadku wyboru firmy kurierskiej Pocztex lub UPS). Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których realizacja zamówienia w systemie płatności przy odbiorze nie będzie możliwa.
 
 
 
Paragony i faktury
1. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu.
 
 
2. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.
 
 
 
Czas realizacji zamówienia
1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki i zajmuje 2 dni robocze.
 
 
2. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki upływa od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji do dnia wysłania przesyłki przez Sklep wybraną przez Klienta formą dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 
 
3. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z deklarowanymi przez przewoźników terminami dostawy.
 
 
4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich: InPost, Pocztex lub UPS zgodnie z ich regulaminem (dokonując zamówienia, Klient akceptuje regulamin kuriera) na adres wskazany przez Klienta.
 
 
5. Próba doręczenia przesyłki za pośrednictwem kuriera następuje do trzech razy. Po trzeciej nieskutecznej próbie, towar zostanie zwrócony do Sklepu. O zwrotnym przekazaniu towaru Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail podany w zamówieniu. W odniesieniu do towarów, w których formą zapłaty była płatność przy odbiorze, po trzeciej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostaje anulowane.
 
 
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie towarów lub opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy.
 
 
7. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i brak jest możliwości realizacji zamówienia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta kwotę.
 
 
 
Reklamacje
1. Sklep odpowiada wobec Klienta za niezgodność zakupionych towarów z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 
 
2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar jest niezgodny z umową.
 
 
3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie towaru w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 
 
4. Klient, po uprzednim porozumieniu się ze Sklepem, powinien odesłać niezgodny z umową towar na adres:
 
 
Cadou Jacek Kowalczuk
 
ul. Gołnowska 6
 
54-315 Wrocław
 
 
Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności towaru z umową.
 
 
5. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie, zgodnie z wolą Klienta, naprawiony lub wymieniony na inny, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.
 
 
6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep zwraca poniesione, udokumentowane koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż musi to być najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 
 
7. W przypadku wystąpienia uszkodzenia na skutek niewłaściwego użytkowania produktu przez Klienta, Sklep Cadou nalicza opłatę za ewentualną (na życzenie Klienta) naprawę.
 
 
8. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sklep, Klient jest uprawniony do wystąpienia przeciwko Sklepowi na drogę sądową.
 
 
 
Odstąpienie od umowy
1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia, w którym wszedł w fizyczne posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w fizyczne posiadanie towaru.
 
 
2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go na adres:
 
 
Cadou Jacek Kowalczuk
 
ul. Gołnowska 6
 
54-315 Wrocław
 
lub za pomocą e-maila na adres: kontakt@cadou.com.pl.
 
 
Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 
 
3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach sprzedaży towarów wytworzonych według specyfikacji Klienta lub wyraźnie zindywidualizowanych. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie Klienta lub na życzenie Klienta zmodyfikowanego.
 
 
4. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
 
 
5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu towaru objętego umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:
 
 
Cadou Jacek Kowalczuk
 
ul. Gołnowska 6
 
54-315 Wrocław
 
 
Powyższy termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed jego upływem.
 
 
6. Klient ponosi koszty związane z odesłaniem zakupionego towaru do Sklepu.
 
 
7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 
 
8. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy towar został uszkodzony mechanicznie podczas transportu. Dlatego przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.
 
 
 
Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych jest firma Cadou Jacek Kowalczuk.
 
 
Dane Administratora:
 
adres: ul. Gołnowska 6, 54-315 Wrocław
 
NIP: 894 264 08 38
 
REGON: 362 342 540
 
 
2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 
 
3. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usług wymagających podania danych osobowych, Administrator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług oraz w celu ich prawidłowej realizacji.
 
 
4. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Użytkownika: nazwisko, imię, adres korespondencyjny, adres e-mail, adresy IP i hasło do konta w Sklepie.
 
 
5. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika ze Sklepu internetowego Cadou w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 
 
6. Dane Użytkowników lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 
 
7. Administrator może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 
 
8. Dane osobowe udostępnione przez Użytkowników są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
 
9. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych osobowych.
 
 
10. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy plików "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych preferencji Użytkowników, a także służą do opracowywania statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zapisywania plików "cookies" może uniemożliwić korzystanie ze Sklepu.
 
 
 
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje od momentu ogłoszenia go na stronie internetowej Sklepu.
 
 
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi Klientów poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Sklepu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
 
3. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 
 
4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem rozstrzygane będą przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne.

 

 

  

Załącznik: Odstąpienie od umowy
 
 
 
 
 
  

START

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl